Podcast | Grootspraak: Monddood

Volgens zijn biograaf was Hugo de Groot een vrijdenker, maar niet altijd vrij om zijn ideeën te uiten. Het derde seizoen van de podcastserie "Grootspraak" - bedacht door Bureau Queneau - onderzoekt hoe vrij we zijn in onze tijd.

In 2023 verscheen een derde seizoen van de podcast Grootspraak. De nieuwe serie stond in het teken van de tentoonstelling Monddood over politiek gevangenen, tot februari 2024 te bezoeken in voormalig staatsgevangenis Loevestein. De podcast is een initiatief van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein, met als doel Loevestein tot een podium voor het vrije debat te maken.

Na een uitstapje naar staatsman Thorbecke in 2022, keerde presentator Jort Kelder terug naar de vraag: Welke zeggingskracht heeft het leven en werk van Hugo de Groot, ruim 400 jaar na zijn beroemde ontsnapping als politiek gevangene uit Slot Loevestein? Om deze vraag te beantwoorden, voerden Kelder en Hugo de Groot-biograaf Henk Nellen diepgravende gesprekken over actuele thema’s die verbonden zijn met de biografie van Hugo de Groot: karaktermoord, vrije wetenschap, het recht op opstand, onafhankelijke rechtspraak, en de rol van elites. Gasten waren gekende denkers als René Cuperus, Willeke Slingerland en Jelle van Baardewijk.

Grootspraak. Monddood werd mede mogelijk gemaakt door Monto Media. PodcastGuru deed de productie. De muziek is van Toon Vieijra, Jan van Zomeren ontwierp het beeldmerk, en Pieter Willemsen voerde de redactie. De podcast werd bedacht en begeleid door Bureau Queneau.

Podcast | Grootspraak: Monddood