Over

In zijn boek "Stijloefeningen" toonde Raymond Queneau dat je een eenvoudig voorval op talrijke manieren kunt beschrijven. Maar in de media overheerst eenvormigheid. Bureau Queneau gaat op zoek naar de andere kant van een verhaal.

Het begrip diversiteit ligt menigeen in de mond bestorven. Opvallend genoeg wordt hiermee zelden diversiteit van opvattingen bedoeld, hoewel juist die onontbeerlijk is voor een goed publiek debat. Media spelen in deze leemte een doorslaggevende rol. 

Journalist H.J. Schoo omschreef het eens als “de eeuwige wederkeer van hetzelfde in de media: dezelfde bronnen, dezelfde zegslieden, dezelfde ideeën, dezelfde invalshoeken, dezelfde master narrative.”

Koekoek eenzang

Mensen neigen ernaar te zoeken naar informatie die hun bestaande ideeën bevestigt. Journalisten zijn hierop geen uitzondering. Dat is een probleem, omdat juist zij overwegend dezelfde achtergrond, dezelfde ervaringen en dezelfde opvattingen hebben. Koekoek eenzang, in de woorden van Schoo. Bureau Queneau wil met projecten, producties en producten bijdragen aan een grotere diversiteit in de media. De andere kant van een verhaal vertellen in podcasts, boeken, artikelen en wellicht zelfs met een stichting. Zelfstandig of in samenwerking met gelijkgezinden, want vele handen maken licht werk. 

Contact

Meer weten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of stuur een mail. 

Over